ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

Προϋποθέσεις ηλικίας

 • Για τις κατηγορίες C / D / E οι ενοικιαστές πρέπει να είναι τουλάχιστον 23 ετών και να έχουν άδεια οδήγησης σε ισχύ για τουλάχιστον ένα (1) έτος.
 • Για τις κατηγορίες F / G / Luxury πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 ετών και να έχουν άδεια οδήγησης σε ισχύ για τουλάχιστον τρία (3) έτη.

 Ελάχιστος χρόνος ενοικίασης

Τρεις (3) ημέρες. Οι ενοικιάσεις είναι βάση 24ωρου και δίνεται επιπλέον χρονικό περιθώριο 3 ώρες. Ύστερα από την 27η ώρα ενοικίασης, θα χρεωθεί μία επιπλέον ημέρα.

Παράδοση & Παραλαβή

Ο Μισθωτής παρέλαβε το Αυτοκίνητο, το οποίο εξέτασε και βρήκε της απολύτου αρεσκείας του, σε άριστη κατάσταση και κατάλληλο για την χρήση και τον σκοπό για τον οποίο το μισθώνει. Ο Μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει στην εκμισθώτρια το Αυτοκίνητο και όλα τα έντυπα, εργαλεία και εξαρτήματα που το συνοδεύουν, στην κατάσταση που το παρέλαβε, πλήρες καυσίμων η στον ίδιο επίπεδο που το παρέλαβε και στον τόπο και χρόνο που καθορίζεται με το παρόν. Στην αντίθετη περίπτωση και μετά την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου επιστροφής ο Μισθωτής, θα έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στην εκμισθώτρια, την κανονική χρέωση για αποζημίωση χρήσεως καθώς και αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημία της. Η εκμισθώτρια διατηρεί το δικαίωμα να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του Αυτοκινήτου οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς τη συγκατάθεση του Μισθωτή, αλλά με έξοδα αυτού, από οπουδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο, σε κάθε περίπτωση που κατά την κρίση της υπάρχει κίνδυνος ζημίας ή απώλειας του Αυτοκινήτου καθώς και κίνδυνος μη εισπράξεως της αποζημιώσεως χρήσεως και κάθε άλλης οφειλομένης αποζημιώσεως. Η εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα εκτός από την παραπάνω περίπτωση να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του Αυτοκινήτου εάν και εφόσον αυτό χρησιμοποιήθηκε ή χρησιμοποιείται κατά παράβαση των όρων του παρόντος συμφωνητικού ή του προκαθορισμένου χρόνου μισθώσεως.

Ευθύνη

Ο μισθωτής ρητά συμφωνεί ότι η εκμισθώτρια δεν ευθύνεται για καμία θετική ή αποθετική ζημία που υπέστη
ο μισθωτής ή τρίτοι κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και ουδεμία αξίωση μπορεί να εγερθεί εναντίον της εκμισθώτριας για
την ανωτέρω αιτία.

 Ασφάλεια

Όλα τα οχήματα της TCR είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένα με “Αστική Ευθύνη και Ασφάλιση έναντι Τρίτου”. Η συγκεκριμένη ασφάλεια συμπεριλαμβάνεται στις τιμές μας.

Ενοικίαση χωρίς πιστωτική

Στη περίπτωση που ο μισθωτής δεν έχει πιστωτική κάρτα, μπορεί να ενοικιάσει αυτοκίνητο από εμάς, αλλά το ποσό απαλλαγής παραμένει, ανάλογα με την κατηγορία και θα πρέπει να δεσμευτούν με άλλο τρόπο π.χ. μετρητά ή σε χρεωστική κάρτα.
*Η Εκμισθώτρια δεν είναι υποχρεωμένη να ενοικιάσει χωρίς πιστωτική κάρτα και είναι απόφαση της αν θα κάνει δεκτή την ενοικίαση χωρίς πιστωτική.

Ασφάλεια C.D.W. (Collision Damage Waiver)

Οι τιμές μας συμπεριλαμβάνουν C.D.W. (Collision Damage Waiver) ασφάλεια με ανάλογο ποσό ανά κατηγορία και ανά περιστατικό.

Κατηγορία: Ευρώ €

500.00€ για τις κατηγορίες: C / D / E

700.00€ για τις κατηγορίες: F / J / G

1200.00€ για την κατηγορία F5 / Luxury

Πλήρη ασφάλεια F.D.W. (Full Damage Waiver)

Για ενοικιάσεις κάτω των 10 ημερών δεν είμαστε σε θέση να παρέχουμε F.D.W. με 0€ Ευρώ απαλλαγή.

Για ενοικιάσεις  που υπερβαίνουν τις 15 μέρες, η Πλήρη Απαλλαγή Ζημιών παρέχεται με ένα επιπλέον ημερήσιο κόστος (το οποίο εξαρτάται από την κατηγορία και την διάρκεια της ενοικίασης). Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, τα ελαστικά και το κάτω μέρος του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται.

Εξαιρέσεις στην C.D.W. & F.D.W.

Χρεώσεις για οποιαδήποτε ζημιά στα μέρη που αναγράφονται παρακάτω θα χρεωθούν απευθείας στον λογαριασμό του πελάτη.

 • Ζάντα ή τάσι, φώτα, καπάκι ντεπόζιτου, ζημιά στην ταπετσαρία του αυτοκινήτου, ζημιά στην οροφή, ζημιά που προκλήθηκε από σχάρα οροφής και οποιαδήποτε αποσκευή πάνω της, προσωπικά αντικείμενα, ζημιά από αμέλεια, ζημιά από λάθος καύσιμο, ζημιά στο βρεφικό ή παιδικό κάθισμα, απώλεια εγγράφων αυτοκινήτου, απώλεια πινακίδας κυκλοφορίας.
 • Μπαταρία(απώλεια ρεύματος λόγω ξεχασμένων ανοιχτών ηλεκτρικών συσκευών).
 • Ζημιά στην κλειδαριά, απώλεια ή ζημιά στο κλειδί*

Η TC–Rentals δεν είναι υπεύθυνη για τα παρακάτω και αναλόγως την περίπτωση υπόχρεος να πληρώσει είναι ο πελάτης:

 • Απώλεια ή κλοπή προσωπικών αντικειμένων από το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο.
 • Υπερβολική βρωμιά στο εξωτερικό ή το εσωτερικό του αυτοκινήτου.
 • Λάθος κατά την προμήθεια καυσίμου (λάθος τύπος καύσιμου).
 • Έξοδα μεταφοράς με πλοίο που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας ζημιάς ή ατυχήματος τα οποία προκλήθηκαν από τον πελάτη.

Οποιαδήποτε ζημιά στα λάστιχα, ζάντες ή το κάτω μέρος του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται από καμία ασφαλιστική και είναι εξ ολοκλήρου ευθύνη του πελάτη.

Έξοδα ρυμούλκησης δεν καλύπτονται από καμία ασφάλεια.

Η TC-Rentals σε κάθε περίπτωση, δεν είναι υποχρεωμένη να αντικαταστήσει ένα σκασμένο ελαστικό ή ζημιές σε συσκευές αναπαραγωγής ήχου (ράδιο, CD/MP 3 player κτλ).

Η TC-Rentals δεν θα επιστρέψει κανένα κόστος από τηλέφωνο, ταξί ή ξενοδοχείο.

Η TC-Rentals δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιονδήποτε ο οποίος οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ/ναρκωτικών ουσιών,  προκαλεί ηθελημένη ζημιά, οδηγεί εκτός δρόμου, οδηγεί χωρίς προσοχή και προκαλεί ζημιές από αμέλεια και παραβίαση του ΚΟΚ.

Οποιοδήποτε μη δηλωμένο ατύχημα ή ζημιά στο όχημα μπορεί να ερμηνευτεί ως αμέλεια. (Για παράδειγμα ανεφοδιασμός του αυτοκινήτου με λάθος τύπο καυσίμου) Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χρεωθεί ο πελάτης.

Ο πελάτης θα δέχεται άμεση ευθύνη όσον αφορά τις εν λόγω αξιώσεις.
 * Ζημιές στις κλειδαριές, στον ανεμοθώρακα / παρμπρίζ και στα παράθυρα του αυτοκινήτου καλύπτονται μόνο σε περίπτωση που έχετε επιλέξει την πλήρη ασφάλεια F.D.W.

 **α. Η εκμισθώτρια παρέχει στον μισθωτή και σε κάθε πρόσθετο οδηγό, ασφαλιστική κάλυψη από ασφαλιστικές εταιρίες της επιλογής της για θάνατο ή σωματικές βλάβες τρίτων προσώπων επιβαινόντων ή μη στο Αυτοκίνητο (εξαιρείται ο οδηγός του Αυτοκινήτου), για δε υλικές ζημιές τρίτων εξαιρουμένου του αυτοκινήτου της εκμισθώτριας, με την προϋπόθεση ότι δεν παρέβησαν κανέναν απολύτως όρο του παρόντος συμφωνητικού.

β. Η εκμισθώτρια παρέχει ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων μόνο στα πρόσωπα εκείνα που με την άδειά της χρησιμοποιούν το Αυτοκίνητο, με ασφαλιστήριο συμβόλαιο, που οι όροι του είναι διαθέσιμοι προς έλεγχο.

γ. Οι αποσκευές δεν καλύπτονται ασφαλιστικός και ο μισθωτής ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή φθορά αντικειμένων που αποτελούν ιδιοκτησία του ή μη. Η εκμισθώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, φθορά, κ.λ.π. αυτών κατά τη μίσθωση ή μετά την επιστροφή του Αυτοκινήτου στην εκμισθώτρια.

 

Ασφάλεια Κλοπής και Πυρός

Αυτή η ασφάλεια συμπεριλαμβάνεται στις τιμές μας και μειώνει την ευθύνη του οδηγού σε περίπτωση ολικής κλοπής ή φωτιάς (500€ μέχρι 1.200€ ανάλογα με την κατηγορία του αυτοκινήτου). Σε περίπτωση ολικής κλοπής ή φωτιάς, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας και την αστυνομία και να αναφέρετε το περιστατικό. Αμέσως υποβάλετε ένα αντίγραφο από τη δήλωση της αστυνομίας, το μισθωτήριο συμβόλαιο και το κλειδί του αυτοκινήτου στο γραφείο.  Η Ασφάλεια κλοπής δεν εφαρμόζεται πέρα από την συμφωνημένη ημερομηνία ενοικίασης και σε περίπτωση απροσεξίας του οδηγού.

Φόροι

ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβάνεται στις τιμές μας.

Οδήγηση εκτός ελληνικών συνόρων

Τα οχήματα της TC-Rentals δεν επιτρέπεται να διασχίσουν τα Ελληνικά Σύνορα.

Επιβίβαση σε πλοία

Οι προσφορές μας περιλαμβάνουν δωρεάν και προ-εγκριμένη άδεια μεταφοράς με καράβι για όλα τα Ελληνικά νησιά.

Υπηρεσία παράδοσης / παραλαβής από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Η παράδοση / παραλαβή στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών παρέχεται δωρεάν.

Επιπλέον οδηγοί

Οι προσφορές μας περιλαμβάνουν επιπλέον οδηγούς αρκεί να κατέχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και να είναι πάνω από 23 ετών.

Πολιτική ακύρωσης

Το ποσό της προκαταβολής θα επιστραφεί πλήρως σε περίπτωση που η ακύρωση θα είναι 15 μέρες (ανάλογα με την συμφωνημένη κράτηση) πριν την προγραμματισμένη άφιξη. Σε περίπτωση που δεν ισχύει αυτό, το ποσό δεν επιστρέφεται.

*Η προκαταβολή δεν θα επιστραφεί σε περίπτωση που ο πελάτης δεν φέρει τα απαραίτητα έγραφα / δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στους όρους ενοικίασης και τις συχνές ερωτήσεις

Αφαίρεση πινακίδων κυκλοφορίας

Σε περίπτωση που αφαιρεθούν οι πινακίδες από το όχημα εξαιτίας παράνομης στάθμευσης, παρκαρίσματος ή οποιασδήποτε ενέργειας κατά του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τις ημέρες κατά τις οποίες το όχημα θα παραμείνει σε αδράνεια.

Όροι χρήσης

Ο Μισθωτής υποχρεούται να προσέχει το Αυτοκίνητο, να το διατηρεί σε καλή κατάσταση, να ελέγχει την μηχανική του κατάσταση, την στάθμη των λαδιών και του νερού, τα ελαστικά κ.λ.π. και γενικά την ασφάλεια της κίνησης του . Οποιαδήποτε επισκευή του Αυτοκινήτου από τον Μισθωτή ή άλλον τρίτον απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγκριση της εκμισθώτριας. Το Αυτοκίνητο απαγορεύεται να εξέλθει από την Ελλάδα. Το Αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται :

 1. Για να μεταφέρει πρόσωπα ή πράγματα έναντι κομίστρου.
 2. Για να ρυμουλκεί ή σύρει αυτοκίνητα ή άλλα αντικείμενα.
 3. Για να συμμετέχει ή ακολουθεί οποιουδήποτε αγώνες ταχύτητας,
 4. Για υπεκμίσθωση σε τρίτους,
 5. Για σκοπούς που αντίκεινται στους Ελληνικούς Νόμους,
 6. Εάν ο Μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός του Αυτοκινήτου είναι υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών ή οποιασδήποτε άλλης ουσίας.
 7. Κατά παράβαση οποιωνδήποτε τελωνειακών, τροχαίων ή άλλων κανονισμών και ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
 8. Για να μεταφέρει ή μετακινεί βαριές αποσκευές, εύφλεκτα υλικά, ρυπαρά ή δύσοσμα αντικείμενα, ναρκωτικά, κ.λ.π.
 9. Για την διενέργεια παρανόμων μεταφορών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών ή την τέλεση παρανόμων πράξεων.